UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenie

Drodzy Rodzice i Uczniowie, w wyniku analizy ofert grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, na rok szkolny 2016/2017, Rada Rodziców wybrała ofertę AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Czytaj więcej...