SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Zajęcia profilaktyczne

Jestem kolegą na medal –warsztaty profilaktyczne - więcej

Akceptacja, zaufanie i współpraca w grupie - warsztaty - więcej

Warsztaty ”Uczę się rozumieć innych” - więcej

Warsztaty w 4 a-Co to jest przyjaźń? - więcej

Zajęcia ze Strażą Miejską – Cyberprzemoc - więcej

Zajęcia uspołeczniające w 4 a - więcej

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY– podsumowanie działań w roku szkolnym 2015/2016

W roku  szkolnym 2015/2016 podjęto szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz wyeliminowanie zjawiska przemocy i agresji wśród dzieci. Działania przebiegały na wielu płaszczyznach .W poszczególnych klasach, na każdym poziomie zostały wdrożone szczegółowe zadania profilaktyczne, zgodne z potrzebami klasy. Stałą współpracę nawiązano ze Strażą Miejską,  dzięki której udało się przeprowadzić  zajęcia dotyczące cyberprzemocy i postępowania w sprawach karnych nieletnich dla klas 4-6 , zajęcia na temat bezpiecznego postępowania ze zwierzętami , zajęcia bezpieczni na drodze  dla klas 1-3 oraz zajęcia  autochodzik . W celu zapewnienia  jak największego bezpieczeństwa  dzieciom Dyrektor Szkoły organizował apele porządkowe na których omawiano zasady  bezpiecznego zachowania się  i pobytu dziecka w szkole  ,a szczególnie na przerwach międzylekcyjnych. Zasady te zostały omówione ponadto  na  godzinach wychowawczych i zebraniach z rodzicami. Wprowadzono również dodatkowy monitoring na stołówce szkolnej.

Czytaj więcej...

WARSZTATY PROFILAKTYCZNO- ZDROWOTNE

W klasie 2c systematycznie rozmawiamy o tym jak należy się odżywiać, by być zdrowym. Dbałość o właściwe i zdrowe odżywianie jest ważna dla prawidłowego wzrastania oraz utrzymania dobrego stanu zdrowia. Pozwala uniknąć wielu chorób, które rozwijają się niekiedy przez wiele lat jako skutek spożywania nadmiernej lub zbyt małej ilości określonych składników pokarmowych.

Na dzisiejszych zajęciach wykonaliśmy piękne prace w grupach, które pokazują co mamy jeść, by być zdrowym. Mieliśmy okazję porozmawiać z kolegami o zdrowej żywności i o tym, co lubimy jeść a czego powinniśmy unikać. Wspólna praca w zespołach  bardzo dobrze wpłynęła na atmosferę w naszej klasie i relacje między nami.

Niewłaściwy sposób odżywiania może prowadzić także do bardziej prozaicznych problemów, takich jak: ograniczenie możliwości przyswajania wiedzy, przewlekłe zmęczenie oraz osłabienie koncentracji uwagi.

Zdjęcia