RADA RODZICÓW

Zebranie Rad Oddziałowych - wrzesień

 Prezydium Rady Rodziców działające w roku szkolnym 2016/ 2017 w SP nr 79 zaprasza wszystkich wybranych Przedstawicieli Rad Oddziałowych na pierwsze posiedzenie zdawczo- wyborcze w dniu w dniu 2017-09-25 (poniedziałek ) w siedzibie szkoły o  godzinie 17:30 w szkolnej stołówce.