RADA RODZICÓW rr.sp79@wp.pl

Jestem widoczny i bezpieczny

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców działającej przy naszej szkole za ufundowanie naszym uczniom znaczków odblaskowych z logo szkoły. Dzięki temu będą bardziej widoczni i bezpieczni.