PSYCHOLOG

Magdalena Maciejewicz

 

poniedziałek  
wtorek  
środa  
czwartek  
piątek  

Oferuję:

  • ·        Działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu (wczesne rozpoznawanie deficytów rozwojowych uczniów)
  • ·        Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin (poradnictwo wychowawcze)
  • ·        Psychoedukacja i psychoprofilaktyka (zajęcia i warsztaty profilaktyczne w zakresie: agresji, przemocy, współpracy w grupie, motywacji do działania)
  • ·        Wspomaganie nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych

 

Zapraszam na konsultacje:

  • ·        Uczniów, którzy chcą porozmawiać o swoich problemach w szkole i poza nią.
  • ·        Rodziców zaniepokojonych zachowaniem swoich dzieci.
  • ·        Wychowawców i innych nauczycieli potrzebujących wsparcia w sytuacjach wychowawczych na terenie szkoły.