PEDAGOG

mgr Anna Laskowska

 

poniedziałek 7.30 – 13.00 
wtorek 8.00 – 14.30
środa 9.00 -12.00
czwartek 11.00 -17.00 
piątek 7.30 - 11.30

 


Zapraszam do gabinetu 111

 

Nasza szkoła zapewnia uczniom wszechstronną opiekę psychologiczno - pedagogiczną, którą oferują wykwalifikowani specjaliści.

Pedagog szkolny zajmuje się diagnozowaniem sytuacji rodzinnej, materialnej, edukacyjnej i psychologicznej uczniów. Wspomaga również rodziny w pełnieniu ich funkcji wychowawczych. Współpracuje z nauczycielami, pracownikami szkoły i różnymi instytucjami w zakresie zaspokajania potrzeb dzieci i rozwiązywania ich problemów.

W związku z profilaktyką niepowodzeń szkolnych, pedagog współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz specjalistami z dziedziny terapii niepowodzeń. Koordynuje także zajęcia dodatkowe dla uczniów z trudnościami w nauce. Organizuje pomoc dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie, wyprawki oraz stypendia).

Pedagog poprzez stałą pracę własną, dokształcanie i doskonalenie zawodowe rozwija swoje umiejętności.