OBIADY

Informacje o obiadach i podwieczorkach

Opłata za obiady w grudniu:

16 x 3,50 zł. = 56 zł.

Opłata za podwieczorki (dla dzieci zadeklarowanych)

16 x 1 zł. = 16 zł.

 

____________________________________________________________________

Szkoła bierze udział w programie "jeMY zdrowo".      

Mogą Państwo również sprawdzić jadłospis stołówki za pomocą strony internetowej www.jemyzdrowo.edu.pl lub bezpłatnej aplikacji(do pobrania na stronie programu).


Regulamin stołówki szkolnej - tutaj

 

Szanowni rodzice, kochani uczniowie.

Od 20 października 2014r. wydawanie posiłków odbywa się w wyremontowanej kuchni i stołówce. Zdjęcia

Koszt jednego posiłku dla uczniów wynosi 3,50 zł. 

W roku szkolnym 2016/2017 wydawanie obiadów rozpoczynamy OD 5 WRZEŚNIA.

Zgłoszenia na posiłki przyjmuje pani intendentka.

Dzieci zgłoszone u intendentki do 2 września będą mogły chodzić na obiady od 5 września, dzieci zgłoszone od 5 września rozpoczną od następnego dnia po dacie zapisu (np. zgłoszenie złożone u pani intendentki 5 września - dziecko będzie mogło przyjść na obiad 6 września).

Termin płatności za obiady: do 10 dnia każdego miesiąca -  przelewem na konto lub w wybranych oddziałach banku(bez prowizji).

NIE MA MOŻLIWOŚCI DOKONYWANIA WPŁAT U INTENDENTKI.

Wykaz placówek tutaj.

Nr konta:

Bank Pekao S.A. 91 1240 1268 1111 0010 3841 5604

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę i za jaki miesiąc jest opłata.

BARDZO PROSIMY O WPŁACANIE KWOT PODANYCH PRZEZ PANIĄ INTENDENTKĘ, NIE ZAOKRĄGLANIE (NAWET O 1 GROSZ).

NIEOBECNOŚĆ DZIECKA NA OBIEDZIE NALEŻY ZGŁOSIĆ OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 9.00 DANEGO DNIA TEL.58 553 12 60 WEW.30

ZGŁOSZENIA DOKONANE W PÓŹNIEJSZYCH GODZINACH BĘDĄ UWZGLĘDNIANE OD NASTĘPNEGO DNIA.                                                                                         

W PRZYPADKU ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA OBIADY DZIECKO OD NOWEGO MIESIĄCA NIE BĘDZIE MOGŁO KORZYSTAĆ ZE STOŁÓWKI, DO MOMENTU UREGULOWANIA ZALEGŁOŚCI.  

Zwroty za niewykorzystane obiady dokonywane są w następnym miesiącu na podstawie zgłoszonych rezygnacji.

Smacznego.