O SZKOLE

Zapraszamy!

Zapraszamy na fotograficzną wycieczkę po naszej szkole.


 W roku szkolnym 2017/2018 obowiązuje w naszej szkole następujący rozkład lekcji i przerw:

1.      7.30 – 8.15

2.      8.20 – 9.05

3.      9.15 – 10.00

4.      10.10 – 10.55

5.      11.05 – 11.50

6.      12.15 – 13.00

7.      13.30 – 14.15

8.      14.20 – 15.05

9.      15.10 – 15.55

10.   16.00 – 16.45


 System nauki

 • Jednozmianowy system nauki
 • Nauczanie także w systemie integracyjnym
 • Nauka angielskiego od pierwszej klasy
 • Bogate, wieloletnie doświadczenia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Prężnie działający Samorząd Uczniowski

Wyposażenie

 • Dobrze wyposażone sale lekcyjne
 • Dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu
 • Stołówka szkolna. Wydawane są pyszne obiady z owocem lub warzywem na deser, na dwóch półgodzinnych przerwach obiadowych
 • Świetlica szkolna z podziałem na kilka sal
 • Bardzo dobrze wyposażona biblioteka

Nauczyciele

 • Wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 • Specjalistyczna pomoc pedagogów, psychologa i logopedy

Wielu nauczycieli opracowało własne programy autorskie i realizuje je w pracy, a większość nauczycieli to nauczyciele dyplomowani.

Zajęcia pozalekcyjne

 • Świetlica szkolna
 • Świetlica terapeutyczna dla dzieci wymagających szczególnej opieki
 • Zajęcia wyrównawcze i terapeutyczne dla dzieci potrzebujących pomocy
 • Szkolny Klub Sportowy
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Chór
 • Liczne koła zainteresowań
 • Konkursy i zawody sportowe

W ramach zajęć świetlicowych nauczyciele proponują specjalistyczną pomoc w nauce, troskliwą opiekę, program autorski z zakresu edukacji prozdrowotnej, różnorodne gry, zabawy, kiermasze, loterie, imprezy okolicznościowe, zajęcia z biblioterapii oraz aktywną współprace ze środowiskiem lokalnym.

Szkolny Klub Sportowy szczyci sie wieloma osiągnięciami. Klub proponuje cieszące się ogromną popularnością zajęcia sportowe zarówno dla młodszych, jak i dla starszych uczniów naszej szkoły.

Nasi uczniowie biorą udział w różnorodnych konkursach ogólnopolskich i miedzyszkolnych. Sami też organizujemy konkursy oraz zawody sportowe i zapraszamy dzieci z innych szkół.