O SZKOLE

Zapraszamy!

Zapraszamy na fotograficzną wycieczkę po naszej szkole.


 System nauki

 • Jednozmianowy system nauki
 • Nauczanie także w systemie integracyjnym
 • Nauka angielskiego od pierwszej klasy
 • Bogate, wieloletnie doświadczenia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Prężnie działający Samorząd Uczniowski

Wyposażenie

 • Dobrze wyposażone sale lekcyjne
 • Dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu
 • Stołówka szkolna. Wydawane są pyszne obiady z owocem lub warzywem na deser, na dwóch półgodzinnych przerwach obiadowych
 • Świetlica szkolna z podziałem na kilka sal
 • Bardzo dobrze wyposażona biblioteka

Nauczyciele

 • Wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 • Specjalistyczna pomoc pedagogów, psychologa i logopedy

Wielu nauczycieli opracowało własne programy autorskie i realizuje je w pracy, a większość nauczycieli to nauczyciele dyplomowani.

Zajęcia pozalekcyjne

 • Świetlica szkolna
 • Świetlica terapeutyczna dla dzieci wymagających szczególnej opieki
 • Zajęcia wyrównawcze i terapeutyczne dla dzieci potrzebujących pomocy
 • Szkolny Klub Sportowy
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Chór i chórek dla klas młodszych
 • Liczne koła zainteresowań
 • Konkursy i zawody sportowe

W ramach zajęć świetlicowych nauczyciele proponują specjalistyczna pomoc w nauce, troskliwą opiekę, program autorski z zakresu edukacji prozdrowotnej, różnorodne gry, zabawy, kiermasze, loterie, imprezy okolicznościowe, zajęcia z biblioterapii oraz aktywną współprace ze środowiskiem lokalnym.

Szkolny Klub Sportowy szczyci sie wieloma osiągnięciami. Klub proponuje cieszące się ogromną popularnością zajęcia sportowe zarówno dla młodszych, jak i dla starszych uczniów naszej szkoły.

Nasi uczniowie biorą udział w różnorodnych konkursach ogólnopolskich i miedzyszkolnych. Sami też organizujemy konkursy oraz zawody sportowe i zapraszamy dzieci z innych szkół.


Dłuższe przerwy obiadowe!

Od roku szkolnego 2015/16 zajęcia odbywają się wg harmonogramu:1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 12.00 - 12.45
6. 13.15 - 14.00
7. 14.10 - 14.55
8. 15.00 - 15.45