NAUCZYCIELE

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2018/2019

Michał Zapolski - Downar - dyrektor szkoły

Paulina Promińska - wicedyrektor szkoły

Sławomir Stankiewicz - wicedyrektor szkoły

0a – Katarzyna Kieloch - wychowawca, nauczyciel wychowania przedszkolnego

1a – Danuta Męczykowska – wychowawca, nauczyciel kształcenia zintegrowanego

1b – Magdalena Koszko - wychowawca, nauczyciel wychowania zintegrowanego

1c – Grażyna Sieniawska – wychowawca, nauczyciel kształcenia zintegrowanego

2a – Jolanta Felska - wychowawca, nauczyciel kształcenia zintegrowanego

Katarzyna Rymarowicz - nauczyciel wspomagający

2b – Danuta Szyfka - wychowawca, nauczyciel kształcenia zintegrowanego

2c – Anna Kowalczyk - wychowawca, nauczyciel kształcenia zintegrowanego

2d – Iwona Borowiak - wychowawca, nauczyciel kształcenia zintegrowanego

3a – Anna Zochowska - wychowawca, nauczyciel kształcenia zintegrowanego

Kornelia Baranowska – nauczyciel wspomagający

3b – Beata Kudełka - wychowawca, nauczyciel kształcenia zintegrowanego

4a – Bieniecka Maria – wychowawca, nauczyciel matematyki

Magdalena Bocheńska – nauczyciel wspomagający

4b – Karolina Mach – wychowawca, nauczyciel matematyki

4c – Naczk Monika – wychowawca, nauczyciel plastyki, świetlicy

4d – Halina Kowal– wychowawca, nauczyciel przyrody, biologii

4e – Alicja Stankiewicz – wychowawca, nauczyciel matematyki, fizyki

5a – Jagoda Ladach – wychowawca, nauczyciel historii i świetlicy

Aleksandra Kacprzak – nauczyciel wspomagający

5b – Magdalena Jakubowska – wychowawca, nauczyciel w-f i świetlicy

5c – Łukasz Łukaszewski – wychowawca, nauczyciel w-f i świetlicy

5d – Michał Wojnowski - wychowawca, nauczyciel w-f i świetlicy

5e – Karol Gorlak – wychowawca, nauczyciel języka angielskiego

5f – Anna Ekman – wychowawca, nauczyciel przyrody, wychowawca świetlicy

6a – Michał Kałużyński – wychowawca, nauczyciel języka polskiego

6b – Agnieszka Gorlak – wychowawca, nauczyciel języka polskiego

6c – Paulina Promińska – wychowawca, nauczyciel w-f, wicedyrektor

7a – Grażyna Konon – wychowawca, nauczyciel wspomagający, nauczyciel j. włoskiego

7b – Ewa Gołaszewska – wychowawca, nauczyciel plastyki, zajęć technicznych

Alicja Fortenbach – nauczyciel wspomagający, świetlica socjoterapeutyczna     

7c – Anna Wróblewska – wychowawca, nauczyciel matematyki i informatyki

7d – Agata Hałuszczak – wychowawca, nauczyciel języka polskiego

8a – Renata Górna – wychowawca, nauczyciel języka angielskiego

Gabriela Brylowska – nauczyciel wspomagający

8b – Sławomir Stankiewicz – wychowawca, nauczyciel w-f, wicedyrektor

8c – Alicja Pszczolińska – wychowawca, nauczyciel matematyki

8d – Beata Skoczek – wychowawca, nauczyciel przyrody i geografii

Tomasz Białkowski – nauczyciel historii

Hanna Biesiada - logopeda

Aneta Bratke – nauczyciel religii

Małgorzata Brunowicz – wychowawca świetlicy

Regina Bukowska- Jopek – nauczyciel muzyki, logopeda

Barbara Chabowska – nauczyciel języka angielskiego

Anna Danowska – wychowawca świetlicy

Klaudia Dąbrowska – nauczyciel matematyki

Paweł Deguć - trener

Maciej Duraś – nauczyciel w-f

Ariel Fioł – trener

Katarzyna Grzyb - nauczyciel języka angielskiego

Ewa Gwizdowska – prowadząca doradztwo zawodowe

Ewelina Iwańska – nauczyciel języka polskiego

Oskar Janiszewski – trener

Dorota Jarzembinska – wychowawca świetlicy

Emilia Kalinowska –  nauczyciel języka angielskiego

ks. Dawid Kijewski – nauczyciel religii

s. Benedykta Barbara Koszelna – nauczyciel religii

Karolina Kulińska – wychowawca świetlicy

Elżbieta Kulka – bibliotekarz

Adam Langner – nauczyciel w-f

Anna Laskowska – pedagog szkolny

Joanna Lange – prowadząca rewalidację indywidualną

Mariusz Łobacz – trener

Justyna Mazurczyk – bibliotekarz

Adam Miotk – trener

Agnieszka Naruszewicz - psycholog szkolny

Katarzyna Pioch – nauczyciel WOS, wychowawca świetlicy

Ewa Poniznik – nauczyciel języka polskiego

Iwona Protasiuk – nauczyciel informatyki, geografii

Edyta Prószyńska – Kołodziejczak – prowadząca rewalidację indywidualną

Putra Marcin – nauczyciel informatyki

Aleksandra Sekuła – nauczyciel chemii

Klaudyna Słodkowska – wychowawca świetlicy

Aleksandra Słodowicz – nauczyciel języka polskiego

Bożena Szulc – prowadząca gimnastykę korekcyjną

Szwochert Dominika – trener

Aneta Wawrzycka – wychowawca świetlicy

Natalia Wojciechowska – nauczyciel języka niemieckiego

Michał Zapolski- Downar – nauczyciel w-f, dyrektor

Kamil Żarczyński –  nauczyciel języka angielskiego

Żuk Izabela – nauczyciel religii

 

Konsultacje indywidualne nauczycieli klas młodszych:

imię i nazwisko

dzień tygodnia

godzina

sala

Katarzyna Kieloch

wtorek

13.00 – 14.00

s.5

Iwona Borowiak

czwartek

8.25 – 9.10

pokój nauczycielski

Jolanta Felska

środa

12.20 – 13.05

s.20

Katarzyna Rymarowicz

poniedziałek

12.00 – 13.00

s.20

Anna Kowalczyk

wtorek

11.10 – 11.55

pokój nauczycielski

Danuta Szyfka

czwartek

7.30 – 8.15

s.22

Anna Zochowska

środa

8.25 – 9.10

pokój nauczycielski

Kornelia Baranowska

czwartek

13.35 – 14.20

s.25 (zaplecze)

Beata Kudełka

wtorek

8.25 – 9.10

pokój nauczycielski

Magdalena Koszko

wtorek

10.15 – 11.00

pokój nauczycielski

Danuta Męczykowska

środa

9.50 – 10.10

pokój nauczycielski

Grażyna Sieniawska

środa

10.15 – 11.00

pokój nauczycielski

Emilia Kalinowska

środa

10.15 – 11.00

pokój nauczycielski

Barbara Koszelna

piątek

9.15 – 10.00

pokój nauczycielski

Joanna Lange

piątek

11.45 – 12.00

s.201/ pokój nauczycielski

 

Konsultacje z nauczycielem przedmiotu doradztwo zawodowe:

klasy 7

 

Klasy 8

piątek- 28.09.18r.

15.30-16:30

 

poniedziałek - 03.12.18r.

16.30-17:30

piątek- 27.10.18r.

15.30-16:30

 

poniedziałek - 07.01.19r.

16.30-17:30

piątek- 17.11.18r.

15.30-16:30

 

poniedziałek - 04.02.19r.

16.30-17:30

poniedziałek- 03.12.18r.

16.30-17:30

 

poniedziałek - 04.03.19r.

16.30-17:30

 

 

 

poniedziałek - 08.04.19r.

16.30-17:30

 

 

 

poniedziałek - 06.05.19r.

16.30-17:30

 

 

 

poniedziałek - 03.06.19r.

16.30-17:30