KALENDARZ

w najbliższym czasie w naszej szkole...

5 października 2017r.  pasowanie na ucznia kl. I
 13 października 2017r.  apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 2, 3 listopada 2017r.  dni wolne od zajęćdydaktycznych
 7 listopada 2017r.  spotkania z rodzicami
 10 listopada 2017r.  apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości
23 - 31 grudnia 2017r.  zimowa przerwa świąteczna
19 grudnia 2017r.  spotkania z rodzicami (uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi)