GPE

Gdańska Platforma Edukacyjna w nowej odsłonie

Od roku szkolnego 2016/2017 korzystamy z nowej wersji dziennika elektronicznego UONET +. Zapraszamy rodziców do zapoznania się z programem.

Adres do strony Gdańskiej Platformy Edukacyjnej:

www.edu.gdansk.pl

Po zalogowaniu się do GPE klikamy w niebieski kafelek "e-dziennik UONET+"

Instrukcja obsługi Gdańskiej Platformy Edukacyjnej dla rodziców: tutaj

 

Informacje dotycząca GPE (dziennika elektronicznego)

Wszyscy rodzice, którzy chcieliby mieć dostęp do dziennika elektronicznego, a z różnych przyczyn go nie mają proszeni są o kontakt z opiekunem GPE, Anną Wróblewską - mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aby uzyskać dostęp do dziennika elektronicznego, należy wypełnić Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - tutaj

Wypełnione oświadczenie należy dostarczyć do sekretariatu, a Państwa dane zostaną wpisane do systemu.

Dostęp do dziennika elektronicznego zabezpieczony jest indywidualnym hasłem.

Hasło musi mieć przynajmniej osiem znaków, w tym przynajmniej jedną dużą literę i przynajmniej jedną cyfrę.

Aby nadać (bądź odzyskać) hasło należy przejść procedurę "przywracania dostępu do konta", w razie problemów można napisać maila do opiekuna GPE.

Adres do strony Gdańskiej Platformy Edukacyjnej: www.edu.gdansk.pl

Instrukcja logowania do Gdańskiej Platformy Edukacyjnej dla rodziców: tutaj

 

Anna Wróblewska


Średnia ważona z ocen cząstkowych

Dziennik elektroniczny Vulcana na bieżąco wylicza tzw. średnią ważoną z wystawionych przez nauczyciela ocen cząstkowych. Ocena ta ma charakter wyłącznie pomocniczy, mający ułatwić ustalanie przez nauczyciela ocen klasyfikacyjnych i końcowych.

W naszej szkole każdej ocenie jest przypisana waga od 1 do 3. Waga 1 oznacza ocenę mniej znaczącą, 3 oznacza ocenę najbardziej znaczącą przy wystawianiu oceny na koniec semestru.

Nauczyciel decyduje czy oceny z jego przedmiotu mają zawsze wagę 1, czy odpowiednio od 1 do 3.

Dla zainteresowanych szczegółami podajemy algorytm wyliczania średniej ważonej w dzienniku elektronicznym Vulcana:


Gdańska Platforma Edukacyjna w naszej szkole

Korzystanie przez rodziców/opiekunów z dziennika elektronicznego jest całkowicie dobrowolne.

W naszej szkole nauczyciele prowadzą dzienniki elektroniczne od 2 września 2013r.

Wychowawcy zebrali niezbędne dane od rodziców/opiekunów i wprowadzili je do systemu.

Aby rodzic/opiekun mógł przeglądać informacje dotyczące swojego dziecka powinien wejść na stronę www.edu.gdansk.pl i postępować zgodnie z instrukcją udostępnioną przez firmę Vulcan (autora GPE). Rekomendowaną przeglądarką jest Internet Explorer.

Zachęcamy do logowania się na GPE.


Gdańska Platforma Edukacyjna

Gdańscy nauczyciele, rodzice i przede wszystkim uczniowie otrzymują w tym roku szkolnym pełny dostęp do Gdańskiej Platformy Edukacyjnej www.edu.gdansk.pl. To ogromne, jedyne w Polsce w takiej skali narzędzie pozwala współdziałać ze sobą na trzech podstawowych poziomach: zarządzania edukacją, komunikacji z rodzicami i budowania nowoczesnych zajęć w oparciu o bazę multimedialną. W jakiej skali wykorzystamy to narzędzie do podnoszenia jakości edukacji? To zależy od liderów szkoły, którymi niewątpliwie są dyrektorzy szkół i nauczyciele. Zależy także od artykułowanych postulatów rodziców i uczniów. Proszę was wszystkich wykorzystajcie maksymalnie to narzędzie. Niech nasze doświadczenia posłużą rozbudowie tego systemu w latach kolejnych, jak i w budowie Metropolitalnej Platformy Edukacyjnej, która pozwoli sieciować nas we współpracy dla dobra i rozwoju całego regionu.

Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska

Gdańska Platforma Edukacyjna (GPE) to kompletny system gromadzący m.in. dane statystyczne o edukacji, aktualne informacje z zakresu prawa oświatowego, różnego rodzaju raporty o wynikach egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych w szkołach.
Jej częścią ma być między innymi system zdalnego nauczania, e-learning, z multimedialnymi zasobami edukacyjnymi – czyli tym wszystkim, czego potrzebuje nauczyciel lub rodzic, aby wspomóc przekaz lekcji realizowanej tradycyjnymi metodami.

W bieżącym roku szkolnym rodzice uzyskują dostęp do elektronicznych dzienników, w których odnotowywane są informacje dotyczące poszczególnych klas i uczniów. Rodzic po zalogowaniu się do GPE ma możliwość oglądania między innymi frekwencji, ocen, uwag i komunikatów dotyczących swojego dziecka; może również dowiedzieć się jakie tematy zostały już zrealizowane w klasie jego dziecka.