BIBLIOTEKA

Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników biblioteki

Uczniowie klas pierwszych zostali przed feriami włączeni do grona czytelników biblioteki szkolnej. Uroczystość pasowania poprzedzona była lekcją biblioteczną,

podczas której panie bibliotekarki zapoznały dzieci z regulaminem biblioteki szkolnej, przeprowadziły pogadankę na temat roli i wagi czytania oraz oprowadziły uczniów po bibliotece. Dzieci  bardzo chętnie brały udział  w przygotowanych dla nich zagadkach i konkursach dotyczących znajomości świata bajek i baśni.

Po pasowaniu pierwszoklasiści wypożyczyli swoją pierwszą książkę z biblioteki szkolnej. Życzymy im wielu książkowych przyjaciół, doskonalenia techniki czytania i ubogacania się poprzez czytanie.

Zdjęcia