AKTUALNOŚCI

Nabór do klas Mistrzostwa Sportowego

Szanowni Państwo, w Szkole Podstawowej nr 79 w Gdańsku powstają klasy Mistrzostwa Sportowego o profilu Piłka Siatkowa przy współpracy z Trefl Gdańsk.

Od 7 maja 2018 r. rusza nabór dziewcząt i chłopców na rok szkolny 2018/2019 do klas IV i VII.

Wniosek należy złożyć w terminie od 7 maja do 1 czerwca 2018r. do godz. 15.00 w sekretariacie SP 79 w Gdańsku

Świadectwo ukończenia klasy programowo niższej należy złożyć w dniach 22 – 25.06.2018r. do godz. 15.00.

Przed przystąpieniem do testów do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w testach sprawnościowych. Bez zaświadczenia lekarskiego uczniowie nie będą dopuszczeni do testów.

Po zakwalifikowaniu ucznia do klasy należy donieść orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu (piłka siatkowa).


 

Próby sprawnościowe dla uczniów kandydatów do oddziału mistrzostwa sportowego (do przyszłorocznych kl. IV i VII) o profilu piłka siatkowa 

I TERMIN – 3 CZERWCA 2018r. (NIEDZIELA) – GODZ. 10.00  

lub

II TERMIN 11 CZERWCA 2018r. (PONIEDZIAŁEK) – GODZ. 15.45

Hala Miejska GOS

ul. Kołobrzeska 61

Przed przystąpieniem do testów do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w testach sprawnościowych. Bez zaświadczenia lekarskiego uczniowie nie będą dopuszczeni do testów (lub ew. donieść bezpośrednio na testy)

 

 

Załączniki:

wniosek o przyjęcie ucznia do Oddziału Mistrzostwa Sportowego - tutaj

opis prób sprawnościowych - tutaj

Zarządzenie nr 418/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2018r. - tutaj i tabela terminów - tutaj