AKTUALNOŚCI

Ferie zimowe – rusza rekrutacja

Ruszają zapisy na zajęcia opiekuńcze prowadzone w naszej szkole podczas ferii zimowych. W tym roku odbywać się one będą w pierwszym tygodniu ferii tj. w dniach 29 stycznia – 2 lutego 2018 r. w godz. 8.00 – 16.00.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie do dnia 22 stycznia 2018 r. w sekretariacie szkoły kompletnie wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika. Karty wypełnione niedokładnie, zawierające błędy oraz niekompletne nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Pierwszeństwo w zapisach na zajęcia mają uczniowie, których oboje rodzice pracują bądź jeden z rodziców samotnie wychowuje dziecko.

 

Na proces rekrutacji nie ma wpływu kolejność składanych kart.

 

Karta do pobrania tutaj lub w sekretariacie szkoły.