AKTUALNOŚCI

Awaria sieci wodno-kanalizacyjnej

Z powodu poważnej awarii sieci wodno -  kanalizacyjnej leżącej po stronie miasta w dniach 5 i 6 czerwca 2017r. nie będą wydawane obiady. Do czasu usunięcia awarii będziemy zapewniać dzieciom suchy prowiant. Dalsze informacje będą podawane na bieżąco.