AKTUALNOŚCI

Wakacje w mieście

Drodzy Rodzice.
Rusza rekrutacja na zajęcia organizowane w szkole podczas wakacji 2017r.

 W tym roku proponujemy Państwu 2 turnusy zajęć.

·         Turnus I – 26 czerwca – 7 lipca 2017r.

·         Turnus II – 10 lipca – 21 lipca 2017r.

Opieka odbywać się będzie w godz. 8.00 – 16.00.

Szkoła dysponuje 75 miejscami na każdym turnusie.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest doniesienie do sekretariatu szkoły kompletnie wypełnionej karty uczestnictwa (nie przyjmujemy wniosków przesłanych drogą emailową). Jeżeli dziecko będzie uczestniczyć w obu turnusach niezbędne jest wypełnienie dwóch kart – osobno dla każdego turnusu. Niekompletnie wypełniony wniosek (brak nr Pesel, nr telefonów, dat szczepień) nie będzie rozpatrywany w rekrutacji .

Pierwszeństwo w zapisie mają uczniowie rodziców obojga pracujących lub samotnie wychowujących dziecko. W razie wątpliwości będziemy prosić o dostarczenie do szkoły zaświadczeń z zakładu pracy.

Termin zapisów na półkolonie upływa dn. 14 czerwca 2017 r. 

Uczniowie, których wnioski wpłyną po terminie będą dopisywani do grup na wolne terminy.

Karta uczestnictwa - półkolonie

Wykaz placówek biorących udział w akcji Lato w mieście