AKTUALNOŚCI

Bądź eko, przynieś telefon

Nasza Szkoła już po raz trzeci dołączyła do Akcji Ekoszkoły, w ramach której jest organizowana zbiórka telefonów komórkowych

z następnym ich przekazaniem do ponownego użycia lub utylizacji w zamian za nagrody dla szkół biorących w niej udział.

Do końca marca zbieramy wszystkie telefony, bez względu na ich wiek, poziom zużycia czy stan techniczny.

Każda ilość telefonów jest bardzo mile widziana. Im więcej zostanie zebranych telefonów, tym większe i bardziej wartościowe będą nagrody. Poprzednia akcja wzbogaciła gabinet terapii logopedycznej i rewalidacji indywidualnej o gry i pomoce dydaktyczne. Telefony przynoszą uczniowie do Szkoły wraz z wypełnionymi drukami przeniesienia własności zawierającymi własnoręczny podpis właściciela telefonu i przekazują Koordynatorowi. Druki można pobrać w portierni przy wejściu do szkoły. Za każdy telefon uczeń otrzymuje „niepytajkę”.

 

Koordynator akcji: Edyta Prószyńska