AKTUALNOŚCI

Jak rozmawiać z dzieckiem 13 – 15 lat

W sobotę 11 lutego odbyła się w naszej szkole konferencja szkoleniowa dla nauczycieli i pracowników, pt.: Jak rozmawiać z dzieckiem 13 -15 lat.

Wybór tematu był nieprzypadkowy, gdyż związany jest z wprowadzaną reformą edukacji oraz utworzeniem w naszej szkole klas VII i VIII.

Pomysłodawcą zorganizowania konferencji był dyrektor szkoły, który na każdym kroku stara się podkreślać, że dobro oraz bezpieczeństwo dzieci i młodzieży stawia w swojej pracy jako priorytet. Od zbudowania „bezpiecznej przystani" zaczynają się wszelkie działania procesu edukacyjnego. Nie trzeba mieć pracowni z prawdziwego zdarzenia, tabletów na każdej lekcji, żeby uczeń czuł się dobrze w środowisku szkolnym.  Nie każde dziecko musi osiągać wysokie wyniki w nauce i zachowaniu, ważne, by był dobrym i empatycznym człowiekiem. Najważniejsze jest budowanie zaufania poprzez wzajemny szacunek pomiędzy wszystkimi podmiotami wzajemnie współpracującymi w szkole w procesie edukacyjnym.

Gośćmi konferencji byli: Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska Pani Żaneta Geryk, Członek Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska Pan Andrzej Kowalczys oraz Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska Pan Grzegorz Szczuka.

Tematy konferencji obejmowały:

Blok I – paradoks adolescencji czyli, jak rozwija się współczesny młody człowiek. Omówiono tu charakterystykę i rozwój emocjonalny młodzieży w wieku 13 – 15 lat oraz wyniki najnowszych badań z obszaru neuronauk dotyczących tego wieku rozwojowego.

Blok II – uzależnienia i profilaktyka. Omówione zostały tutaj środki psychoaktywne, po które może sięgnąć młody człowiek, chęć do podejmowania ryzyka oraz skuteczna interwencja i profilaktyka.

Blok III – triada nauczyciel – uczeń – rodzic, czyli jak dorośli mogą zbudować bezpieczną przestrzeń dla młodzieży, w której młody człowiek odnajduje swoją drogę i w której dorosły funkcjonuje jako mentor.

Konferencje prowadzili: p. Beata Staszyńska – Hansen, p. Onno Hansen – Staszyński oraz p. Radosław Nowak. Została ona zorganizowana przy współpracy z Gdańskim Centrum  Profilaktyki Uzależnień, Fundacją Citizen Project oraz Fundacją Ezzev.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim pracownikom firmy Salvit Prima, którzy przygotowali catering na sobotnią konferencję.

Zdjęcia