Gdańska Platforma Edukacyjna (GPE)

 

 

 

 


Informacje dotycząca GPE (dziennika elektronicznego)

Wszyscy rodzice, którzy chcieliby mieć dostęp do dziennika elektronicznego, a z różnych przyczyn go nie mają proszeni są o kontakt z opiekunem GPE, Anną Wróblewską - mailowo matematyka.sp79@gmail.com

Dostęp do dziennika elektronicznego zabezpieczony jest indywidualnym hasłem.

Hasło musi mieć przynajmniej osiem znaków, w tym przynajmniej jedną dużą literę i przynajmniej jedną cyfrę.

Aby uzyskać (bądź odzyskać) hasło należy przejść procedurę "przywracania dostępu do konta" lub zgłosić się do opiekuna GPE (Anna Wróblewska).

Adres do strony Gdańskiej Platformy Edukacyjnej: www.edu.gdansk.pl

Instrukcja obsługi Gdańskiej Platformy Edukacyjnej dla rodziców: tutaj

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: tutaj


Instrukcja pierwszego logowania się do GPE

Wszystkim tym, którzy mają problem z zalogowaniem się proponuję prześledzenie poniższej instrukcji i zastosowanie kolejnych kroków umożliwiających dostanie się do dziennika elektronicznego swojego dziecka/dzieci:

1. Otwieramy przeglądarkę Internet Explorer, wpisujemy adres www.edu.gdansk.pl (jeśli nie możemy wejść na podaną stronę internetową wpisujemy adres do wyszukiwarki Google)

2. Klikamy „Zaloguj”, a następnie klikamy „Przywracanie dostępu do konta”

3. Zaznaczamy, że nie jesteśmy robotem

4. Wpisujemy adres e-mail (ten, który podany został wychowawcy) bądź numer PESEL (odpowiedni do adresu e-mail podanego wychowawcy)

5. Odbieramy maila od GPE na swojej skrzynce mailowej (sprawdzamy również spam - tam często trafiają maile od GPE)

6. Klikamy link w otrzymanym mailu

7. Zaznaczamy znowu, że nie jesteśmy robotem

8. Podajemy wymyślone przez siebie hasło

musi mieć przynajmniej 8 znaków
musi zawierać przynajmniej jedną dużą literę
musi zawierać przynajmniej jedną cyfrę
hasło nie powinno zawierać imion

9. Wracamy na stronę www.edu.gdansk.pl i logujemy się za pomocą loginu otrzymanego w mailu oraz wymyślonego przez siebie hasła

10. Klikamy pasek „Aplikacje Gdańskiej Platformy Edukacyjnej”

11. Klikamy kafelek „UONET Aplikacja uczniowska”

 

Kolejne logowania będą wyglądały następująco:

1. Otwieramy przeglądarkę Internet Explorer i wpisujemy adres www.edu.gdansk.pl

2. Klikamy „Zaloguj” i wpisujemy login przysłany do Państwa w mailu oraz wymyślone przez siebie hasło

5. Klikamy pasek „Aplikacje Gdańskiej Platformy Edukacyjnej”

6. Klikamy kafelek „UONET Aplikacja uczniowska”

 

Gdyby pojawiły się jednak problemy z logowaniem proszę o informację na adres mailowy: matematyka.sp79@gmail.com

Anna Wróblewska


Średnia ważona z ocen cząstkowych

Dziennik elektorniczny Vulcana na bieżąco wylicza tzw. średnią ważoną z wystawionych przez nauczyciela ocen cząstkowych. Ocena ta ma charakter wyłącznie pomocniczy, mający ułatwić ustalanie przez nauczyciela ocen klasyfikajyjnych i końcowych.

W naszej szkole każdej ocenie jest przypisana waga od 1 do 3. Waga 1 oznacza ocenę mniej znaczącą, 3 oznacza ocenę najbardziej znaczącą przy wystawianiu oceny na koniec semestru.

Nauczyciel decyduje czy oceny z jego przedmiotu mają zawsze wagę 1, czy odpowiednio od 1 do 3.

Dla zainteresowanych szczegółami podajemy algorytm wyliczania średniej ważonej w dzienniku elektronicznym Vulcana:


Gdańska Platforma Edukacyjna w naszej szkole

Korzystanie przez rodziców/opiekunów z dziennika elektronicznego jest całkowicie dobrowolne.

W naszej szkole nauczyciele prowadzą dzienniki elektroniczne od 2 września 2013r.

Wychowawcy zebrali niezbędne dane od rodziców/opiekunów i wprowadzili je do systemu.

Aby rodzic/opiekun mógł przeglądać informacje dotyczące swojego dziecka powinien wejść na stronę www.edu.gdansk.pl i postępować zgodnie z instrukcją udostępnioną przez firmę Vulcan (autora GPE). Rekomendowaną przeglądarką jest Internet Explorer.

Zachęcamy do logowania się na GPE.


Gdańska Platforma Edukacyjna

Gdańscy nauczyciele, rodzice i przede wszystkim uczniowie otrzymują w tym roku szkolnym pełny dostęp do Gdańskiej Platformy Edukacyjnej www.edu.gdansk.pl. To ogromne, jedyne w Polsce w takiej skali narzędzie pozwala współdziałać ze sobą na trzech podstawowych poziomach: zarządzania edukacją, komunikacji z rodzicami i budowania nowoczesnych zajęć w oparciu o bazę multimedialną. W jakiej skali wykorzystamy to narzędzie do podnoszenia jakości edukacji? To zależy od liderów szkoły, którymi niewątpliwie są dyrektorzy szkół i nauczyciele. Zależy także od artykułowanych postulatów rodziców i uczniów. Proszę was wszystkich wykorzystajcie maksymalnie to narzędzie. Niech nasze doświadczenia posłużą rozbudowie tego systemu w latach kolejnych, jak i w budowie Metropolitalnej Platformy Edukacyjnej, która pozwoli sieciować nas we współpracy dla dobra i rozwoju całego regionu.

Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska

Gdańska Platforma Edukacyjna (GPE) to kompletny system gromadzący m.in. dane statystyczne o edukacji, aktualne informacje z zakresu prawa oświatowego, różnego rodzaju raporty o wynikach egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych w szkołach.
Jej częścią ma być między innymi system zdalnego nauczania, e-learning, z multimedialnymi zasobami edukacyjnymi – czyli tym wszystkim, czego potrzebuje nauczyciel lub rodzic, aby wspomóc przekaz lekcji realizowanej tradycyjnymi metodami.

W bieżącym roku szkolnym rodzice uzyskują dostęp do elektronicznych dzienników, w których odnotowywane są informacje dotyczące poszczególnych klas i uczniów. Rodzic po zalogowaniu się do GPE ma możliwość oglądania między innymi frekwencji, ocen, uwag i komunikatów dotyczących swojego dziecka; może również dowiedzieć się jakie tematy zostały już zrealizowane w klasie jego dziecka.


Szkoła Podstawowa nr 79 w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 49.

© 2009 Tomek Białkowski współpraca Anna Wróblewska

O szkole Aktualności Kontakt